APEL DE PRACTICĂ NR. 11 – MINISTERUL MEDIULUI

by Anca Anton

MMediu

 1. STAGIUL DE PRACTICĂ

Locuri disponibile – 10 locuri
Organizație de practică – Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Domeniu
– Administrație publică
Perioadă de practică – 9-27 Noiembrie 2015
Total ore de practică – 90h
Program – aprox. 6 h/zi, flexibil
Perioadă de înscriere – 2-3 noiembrie 2015 

 1. SUBVENȚII

Studenții care finalizează cu succes stagiul de practică vor primi o subvenție în valoare de 900 lei/student. Acordarea subvenției este condiționată de participarea la toate cele 90 de ore de practică.

 1. PREMII

Studenții practicanți din domeniul administrație publică (102 persoane), vor avea posibilitatea de a participa în luna decembrie 2015 la un concurs de planuri de carieră și de idei de îmbunătățire a politicilor publice din România. Vor fi puse la dispoziție 36 de premii după cum urmează:

 • 12*1500 lei – Premiul I;
 • 12*1200 lei – Premiul II;
 • 12*1000 lei – Premiul III.

Detalii suplimentare vor fi publicate pe website-ul proiectului, secțiunea “Practică” și pe paginile de social media ale proiectului.

 1. ACTIVITĂȚI

Pe durata stagiului de pregătire practică studenții vor realiza activități specifice instituției partenere în cadrul Compartimentelor de specialitate pe următoarele componente:

 • Aspecte generale legate de activitatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;
 • Managementul resurselor umane;
 • Operațiuni curente în activitatea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;
 • Operațiuni curente în activitatea financiar contabilă a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;
 • Introducere în procesul de planificare în domeniul politicilor publice şi a managementului strategic;
 • Aspecte generale ale comunicării interne și externe;
 • Implementarea programelor cu finanțare externă;
 1. COMPETENȚE DEZVOLTATE

În urma efectuării stagiului de pregătire practică studenții se vor familiariza cu:

 • Modalitățile de punere în aplicare a politicii naţionale din domeniile mediului, gospodăririi apelor şi managementului silvic;
 • Măsurile privind: controlul poluării industriale, calitatea aerului şi zgomot ambiental, managementul ariilor naturale protejate, conservarea biodiversităţii, securitatea biologică, gestionarea deşeurilor, managementul sectorului forestier, dezvoltare durabilă,  schimbări climatice;
 • Proiectele și programele proprii sau în parteneriat cu organizații non-guvernamentale;
 • Activități de informare privind protecţia mediului;
 • Activitatea de monitorizare si controlul aplicării reglementarilor în domeniu;
 • Acțiunile întreprinse cu alte instituții din ţară şi din străinătate, în vederea perfecţionării pregătirii profesionale;
 • Activități specifice funcționarilor publici.
 1. CRITERII DE ÎNSCRIERE

Pentru a se înscrie, un student trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții minimale:

 1. Să fie cetățean român;
 2. Să fie înmatriculat la o universitate din regiunea București-Ilfov;
 3. Să fie student în ciclul licență sau masterat la un profil de administrație publică;
 4. Să aibă prevăzută disciplina de practică în planul de învățământ;
 5. Să nu mai fi participat în ultimele 18 luni la un stagiu de practică similar sau la activități de orientare și consiliere în carieră finanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU);

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

 1. Pașii înscrierii: Studenții interesați de această oportunitate, ce se încadrează în criteriile de la punctul 6, sunt rugați să trimită CV-ul la adresa practica@arexim-proactiv.ro;
 2. Perioada de înscriere: 2-3 noiembrie 2015;
 3. Departajare: În situația în care numărul de studenți înscriși este mai mare decât numărul de locuri disponibile, departajarea se va face pe baza unui interviu individual sau interviu online motivațional. Programările la interviu vor stabilite de comun acord cu fiecare student;
 4. Publicarea rezultatelor: Lista studenților înscriși și admiși va fi publicată pe pagina de Facebook a proiectului până la data de 5.11.2015;
 5. Începerea activității: Fiecare student admis în stagiul de practică va fi contactat individual pentru încheierea convenției de practică și stabilirea programului de lucru.
 1. INSTITUȚIA DE PRACTICĂ

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) realizează politica naţională în domeniile mediului, gospodăririi apelor şi managementului silvic, îndeplinind rolul de autoritate de stat, de sinteză, coordonare şi control în aceste domenii, direct sau prin organisme tehnice specializate, autorităţi sau instituţii publice aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerului.

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor acţionează pentru a proteja mediul şi resursele naturale, pentru a garanta generaţiei actuale şi celor viitoare un mediu curat, în armonie cu dezvoltarea economică şi progresul social.

Domeniile de competenţă ale MMAP:

 • controlul poluării industriale,
 • calitatea aerului şi zgomot ambiental,
 • managementul ariilor naturale protejate, conservarea biodiversităţii, securitatea biologică,
 • infrastructură de mediu,
 • gestionarea deşeurilor,
 • gestionarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase,
 • protecția solului și subsolului,
 • dezvoltare durabilă,
 • schimbări climatice,
 • managementul apelor,
 • managementul sectorului forestier,
 • meteorologie,
 • hidrologie şi hidrogeologie.

Având ca obiective principale întărirea structurilor administrative – ca element de bază pentru construirea unui sistem solid de management de mediu – şi contribuţia la dezvoltarea durabilă, MMAP şi-a stabilit următoarele priorități:

 • integrarea cerinţelor privind protecţia mediului în celelalte politici sectoriale, în concordanţă cu cerinţele şi standardele europene şi internaţionale,
 • ocrotirea biodiversității, reabilitarea infrastructurii costiere a litoralului românesc, redimensionarea ecologică și economică a Deltei Dunării,
 • ameliorarea calității factorilor de mediu în zonele urbane si rurale,
 • managementul riscului și prevenirea dezastrelor provocate de inundații.
 1. CONTACT

Pentru orice întrebare sau nelămurire, nu ezitați să ne contactați:

 • Persoană de contact: Ionuț Minciună – Responsabil organizare stagii de practică;
 • E-mail: practica@arexim-proactiv.ro;
 • Telefon: +4 0726 821 829.

Responsabil organizare stagii de practică,

Ionuț F. Minciună

leave comment

Your email address will not be published.

Visit Us On Facebook