APEL DE PRACTICĂ NR. 12 – ANFP

by Anca Anton

555

 1. STAGIUL DE PRACTICĂ

Locuri disponibile – 16 locuri
Organizație de practică – Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Domeniu
– Administrație publică
Perioadă de practică – 10-30 Noiembrie 2015
Total ore de practică – 90h
Program – aprox. 6 h/zi, flexibil
Perioadă de înscriere – 4-5 noiembrie 2015 

 1. SUBVENȚII

Studenții care finalizează cu succes stagiul de practică vor primi o subvenție în valoare de 900 lei/student. Acordarea subvenției este condiționată de participarea la toate cele 90 de ore de practică.

 1. PREMII

Studenții practicanți din domeniul administrație publică (102 persoane), vor avea posibilitatea de a participa în luna decembrie 2015 la un concurs de planuri de carieră și de idei de îmbunătățire a politicilor publice din România. Vor fi puse la dispoziție 36 de premii după cum urmează:

 • 12*1500 lei – Premiul I;
 • 12*1200 lei – Premiul II;
 • 12*1000 lei – Premiul III.

Detalii suplimentare vor fi publicate pe website-ul proiectului, secțiunea “Practică” și pe paginile de social media ale proiectului.

 1. ACTIVITĂȚI

Pe durata stagiului de pregătire practică studenții vor realiza activități specifice instituției partenere în cadrul departamentelor Managementul Funcției Publice, Reglementare, Monitorizare și Contencios, Programe cu Finanțare Externă, Financiar-Contabilitate, Achiziții Publice, Comunicare și Relații Internaționale pe următoarele componente:

 • Aspecte generale legate de activitatea ANFP;
 • Managementul resurselor umane;
 • Operațiuni curente în activitatea ANFP;
 • Monitorizarea și controlul aplicării reglementărilor în domeniu;
 • Operațiuni curente în activitatea financiar contabilă a ANFP;
 • Evaluarea și perfecționarea funcționarilor publici;
 • Aspecte generale ale comunicării interne și externe;
 • Implementarea programelor cu finanțare externă.
 1. COMPETENȚE DEZVOLTATE

În urma efectuării stagiului de pregătire practică studenții se vor familiariza cu:

 • Activitatea de elaborare a cadrului legislativ privind functia si functionarii publici;
 • Activitatea de monitorizare si controlul aplicarii reglementarilor in domeniu;
 • Gestionarea programelor privind functia publica, prin intermediul carora se realizeaza managementul functiei si functionarilor publici;
 • Acțiunile întreprinse cu alte institutii din tara si din strainatate, in vederea perfectionarii pregatirii profesionale a functionarilor publici;
 • Nevoile de instruire ale funcționarilor publici și modalitățile de realizare a acesteia;
 • Administrarea bazei de date cuprinzând evidența națională a funcțiilor publice și a funcționarilor publici.
 1. CRITERII DE ÎNSCRIERE

Pentru a se înscrie, un student trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții minimale:

 1. Să fie cetățean român;
 2. Să fie înmatriculat la o universitate din regiunea București-Ilfov;
 3. Să fie student în ciclul licență sau masterat la un profil de administrație publică;
 4. Să aibă prevăzută disciplina de practică în planul de învățământ;
 5. Să nu mai fi participat în ultimele 18 luni la un stagiu de practică similar sau la activități de orientare și consiliere în carieră finanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU);

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

 1. Pașii înscrierii: Studenții interesați de această oportunitate, ce se încadrează în criteriile de la punctul 6, sunt rugați să trimită CV-ul la adresa practica@arexim-proactiv.ro;
 2. Perioada de înscriere: 4-5 noiembrie 2015;
 3. Departajare: În situația în care numărul de studenți înscriși este mai mare decât numărul de locuri disponibile, departajarea se va face pe baza unui interviu individual sau interviu online motivațional. Programările la interviu vor stabilite de comun acord cu fiecare student;
 4. Publicarea rezultatelor: Lista studenților înscriși și admiși va fi publicată pe pagina de Facebook a proiectului până la data de 7.11.2015;
 5. Începerea activității: Fiecare student admis în stagiul de practică va fi contactat individual pentru încheierea convenției de practică și stabilirea programului de lucru.
 1. INSTITUȚIA DE PRACTICĂ

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) a fost înființată prin Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu scopul de a asigura managementul funcțiilor publice și cel al funcționarilor publici. ANFP funcționează în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, conform Hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea  Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Atributiile principale ale ANFP se regasesc în Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2) cu modificarile si completarile ulterioare, iar activitatea ANFP este reglementata de prevederile Hotarârii de Guvern nr. 1000/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Conducerea Agentiei este asigurata de un presedinte, cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepresedinte cu rang de subsecretar de stat, numiti prin decizia primului ministru, la propunerea ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Atributiile principale ale Agenției Naționale a Funcționarilor Publici sunt:

 • elaborarea cadrului legislativ privind functia si functionarii publici;
 • monitorizarea si controlul aplicarii reglementarilor in domeniu;
 • gestionarea programelor privind functia publica, prin intermediul carora se realizeaza managementul functiei si functionarilor publici;
 • colaborarea cu alte institutii din tara si din strainatate, in vederea perfectionarii pregatirii profesionale a functionarilor publici;
 • centralizarea nevoilor de instruire ale functionarilor publici;
 • furnizarea programelor de formare si perfectionare profesionala pentru personalul din administratia publica;
 • administrarea bazei de date cuprinzand evidenta nationala a functiilor publice si a functionarilor publici.


Beneficiarii activitatii Agentiei Nationale a Functionarilor Publici sunt urmatorii:

 • functionarii publici, prin:
 • monitorizarea eficienta a aplicarii Legii nr. 188/1999 (r2) cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a legislatiei secundare, astfel incat sa fie respectat principiul transparentei in organizarea si dezvoltarea carierei in functia publica;
 • planificarea carierei in functia publica prin elaborarea planului de ocupare a functiilor publice, cu respectarea principiilor egalitatii de sanse, competentei, competitiei, profesionalismului si motivarii;
 • crearea unor mecanisme de recompensare a performantelor personale individuale;
 • asigurarea unui sistem unitar de salarizare a functionarilor publici, transparent, motivant, predictibil;
 • perfectionarea pregatirii profesionale a functionarilor publici
 • cetatenii, prin:
 • instituirea unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient si impartial in interesul cetatenilor;
 • eficientizarea managementului functiei publice si functionarilor publici, pentru asigurarea continuitatii si celeritatii serviciului public;
 • stabilirea unor norme deontologice in raporturile dintre functionarii publici si cetateni.
 • autoritatile si institutiile publice ale administratiei publice centrale si locale, prin:
 • aplicarea coerenta si unitara a reglementarilor legale in domeniul functiei publice si functionarilor publici;
 • instituirea unor mecanisme de comunicare inter-institutionala eficienta;
 • coordonarea metodologica a compartimentelor de resurse umane din cadrul autoritatilor si institutiilor publice;
 1. CONTACT

Pentru orice întrebare sau nelămurire, nu ezitați să ne contactați:

 • Persoană de contact: Ionuț Minciună – Responsabil organizare stagii de practică;
 • E-mail: practica@arexim-proactiv.ro;
 • Telefon: +4 0726 821 829.

Responsabil organizare stagii de practică,

Ionuț F. Minciună

leave comment

Your email address will not be published.

Visit Us On Facebook