APEL DE PRACTICĂ NR. 8 – Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 3

by Anca Anton

sigla noua dgpmb

sigla noua dgpmb

 1. STAGIUL DE PRACTICĂ

Locuri disponibile – 8 locuri
Instituție de practică – Direcţia Generală de Poliţie Locală Sector 3
Domeniu
– Administrație publică
Perioadă de practică – 19 octombrie  – 20 noiembrie 2015
Total ore de practică – 90h
Program – aprox. 3-4 h/zi, flexibil
Perioadă de înscriere – 11 octombrie  – 13 octombrie 2015 

 1. SUBVENȚII

Studenții care finalizează cu succes stagiul de practică vor primi o subvenție în valoare de 900 lei/student. Acordarea subvenției este condiționată de participarea la toate cele 90 de ore de practică.

 1. PREMII

Studenții practicanți din domeniul administrație publică (102 persoane), vor avea posibilitatea de a participa în luna decembrie 2015 la un concurs de planuri de carieră și de idei de îmbunătățire a politicilor publice din România. Vor fi puse la dispoziție 36 de premii după cum urmează:

 • 12*1500 lei – Premiul I;
 • 12*1200 lei – Premiul II;
 • 12*1000 lei – Premiul III.

Detalii suplimentare vor fi publicate pe website-ul proiectului, secțiunea “Practică” și pe paginile de social media ale proiectului.

 1. ACTIVITĂȚI

Pe durata stagiului de pregătire practică studenții vor realiza activități specifice instituției partenere în cadrul Biroului Managementul Proiectelor pe următoarele componente:

 • Aspecte generale legate de activitatea Direcției Generale de Poliție Locală Sector 3
 • Managementul proiectelor;
 • Operațiuni curente în activitatea Biroului Managementul Proiectelor;
 • Operațiuni curente în scrierea și implementarea proiectelor;
 • Aspecte generale ale comunicării interne și externe;
 • Implementarea programelor cu finanțare externă;
 1. COMPETENȚE DEZVOLTATE

În urma efectuării stagiului de pregătire practică studenții se vor familiariza cu:

 • Modalități de elaborare şi redactare a aplicaţiilor pentru programe şi proiecte în vederea atragerii de fonduri cu finanţare naţională şi internaţională;
 • Măsurile privind respectarea legii şi coordonarea tuturor activităţilor legate de supervizarea şi implementarea proiectelor cu finanţare naţională şi internaţională;
 • Proiectele și programele proprii sau in parteneriat cu organizații non-guvernamentale;
 • Activități de informare privind proiectele implementate;
 • Activitatea de monitorizare si controlul aplicării reglementarilor in domeniu;
 • Acțiunile întreprinse cu alte institutii din tara si din strainatate, in vederea perfectionarii pregatirii profesionale;
 • Activități specifice funcționarilor publici.
 1. CRITERII DE ÎNSCRIERE

Pentru a se înscrie, un student trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții minimale:

 1. Să fie cetățean român;
 2. Să fie înmatriculat la o universitate din regiunea București-Ilfov;
 3. Să fie student în ciclul licență sau masterat la un profil de administrație publică;
 4. Să aibă prevăzută disciplina de practică în planul de învățământ;
 5. Să nu mai fi participat în ultimele 18 luni la un stagiu de practică similar sau la activități de orientare și consiliere în carieră finanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 (POSDRU);

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE

 1. Pașii înscrierii: Studenții interesați de această oportunitate, ce se încadrează în criteriile de la punctul 6, sunt rugați să trimită CV-ul la adresa practica@arexim-proactiv.ro;
 2. Perioada de înscriere: 11 octombrie – 13 octombrie 2015;
 3. Departajare: În situația în care numărul de studenți înscriși este mai mare decât numărul de locuri disponibile, departajarea se va face pe baza unui interviu individual sau interviu online motivațional. Programările la interviu vor stabilite de comun acord cu fiecare student;
 4. Publicarea rezultatelor: Lista studenților înscriși și admiși va fi publicată pe pagina de Facebook a proiectului până la data de 15 octombrie 2015;
 5. Începerea activității: Fiecare student admis în stagiul de practică va fi contactat individual pentru încheierea convenției de practică și stabilirea programului de lucru.
 1. INSTITUȚIA DE PRACTICĂ

Biroul Managementul Proiectelor este un birou funcţional subordonat Direcţiei şi îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicării management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale și are următoarele atribuţii:

 • elaborarea şi redactarea aplicaţiilor pentru programe şi proiecte în vederea atragerii de fonduri cu finanţare naţională şi internaţională pentru investiţii privind îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de Poliţia Locală, a activităţilor din administraţia publică locală şi a vieţii comunităţii locale în general;
 • centralizarea ofertelor şi a studiilor de proiecte cu posibilităţi de finanţare de interes pentru comunitate;
 • asigurarea fundamentării proiectelor corelând problemele economice şi sociale ale Sectorului care intră sub incidenţa asistenţei financiare naţionale şi internaţionale acordate în mod special de Uniunea Europeană;
 • participă la identificarea cererilor de propuneri cu un grad semnificativ de interes pentru comunitate, lansate de instituţiile şi organismele naţionale, europene şi internaţionale;
 • coordonarea tuturor activităţilor legate de supervizarea şi implementarea proiectelor cu finanţare naţională şi internaţională;
 • crearea şi actualizarea continuă a bazei de date cu informaţii despre finanţatori (nume, adrese, direcţii de finanţare, sume minime şi maxime, termene limită, condiţii de eligibilitate) şi granturile interne şi externe;
 • asigură comunicarea cu Organismele Intermediare responsabile de derularea programelor cu finanţare naţională şi internaţională, păstrând legătura între finanţatori şi instituţie;
 • întocmirea rapoartelor intermediare şi finale vizând derularea Proiectelor cu finanţare naţională şi internaţională sau a altor programe, anual sau ori de câte ori se solicită;
 • monitorizează şi sprijină Consultanţii în derularea contractelor;
 • analizarea şi depunerea rapoartelor întocmite de Consultanţi şi/sau de persoanele mass-media;
 • realizarea şi distribuirea de materiale informative şi educative cu privire la proiectele implementate;
 • ţinerea evidenţei şi răspunderea pentru toate actele pe care le instrumentează;
 • participarea la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor şi a proiectelor de hotărâri, când este cazul;
 • participarea la evenimente, conferințe, întâlniri organizate de Ministerul Fondurilor Europene, ONG-uri sau alte Asociații al căror scop este informarea sau educarea în privința fondurilor europene.
 • efectuarea de deplasări în interesul serviciului la instituţiile/partenerii cu care colaborează;
 • urmărirea rezolvării corespondenţei în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 • îndeplinirea de orice alte atribuţii date de către Directorul General, care, prin natura lor, sunt de competenţa sau se încadrează în obiectul şi atribuţiile biroului;
 • contactarea de parteneri şi colaboratori în vederea asocierii pentru dezvoltarea şi diversificarea programelor publice
 • întreţinerea unui cadru adecvat pentru parteneriatele dintre administraţia publică locală şi alţi colaboratori (mediul de afaceri, societatea civilă, instituţii publice etc.) pe diferite programe şi proiecte;
 • exercită alte atribuţii primite de la superiorii ierarhici, în condiţiile legii;
 1. CONTACT

Pentru orice întrebare sau nelămurire, nu ezitați să ne contactați:

 • Persoană de contact: Ionuț Minciună – Responsabil organizare stagii de practică;
 • E-mail: practica@arexim-proactiv.ro;
 • Telefon: +4 0726 821 829.

Responsabil organizare stagii de practică,

Ionuț F. Minciună

leave comment

Your email address will not be published.

Visit Us On Facebook