ObiectiveAcest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013Obiectivul general al proiectului este sprijinirea si dezvoltarea competentelor si aptitudinilor profesionale a 153 de studenti din cadrul domeniilor economic, administratie publica si marketing in procesul de tranzitie din mediul educational catre piata muncii prin intermediul unui sistem integrat, intensiv si coerent de servicii de consiliere si orientare profesionala, organizarea de stagii de pregatire practica, workshop-uri si vizite de studiu in vederea facilitarii insertiei studentilor in mediul profesional.

 

Pentru atingerea obiectivul general propus, proiectul a fost structurat pe 3 componente majore, fiecare dintre acestea avand un rol complementar in sprijinirea si dezvoltarea aptitudinilor celor 153 de studenti din grupul tinta, in conformitate cu obiectivului general POSDRU 2007-2013, obiectivele specifice aferente Axei Prioritare 2 – „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii” DMI 2.1 – „Tranzitia de la scoala la viata activa”, dupa cum urmeaza:

conference

Consiliere profesionala

Prima componenta are un caracter transversal si vizeaza furnizarea de servicii de consiliere, testare psihometrica si orientare profesionala pentru 153 de studenti urmarind indrumarea acestora pe plan profesional.

students3

Stagii de pregatire practica

A doua vizeaza dezvoltarea unor competente complementare specializărilor la care fiecare student este inscris. Astfel, pentru studenti se vor organiza stagii de pregatire practica in domeniile economic, administratie publica si marketing.

workshop

Workshopuri si vizite de studiu

Cea de-a treia componenta presupune organizarea, de-a lungul perioadei de implementare, de cursuri practice si vizite de studiu pentru studenti in vederea diseminarii bunelor practici in trecerea acestora la viata profesionala.

Proiectul va genera in mod direct efecte pozitive pe termen lung pentru studentii implicati in grupul tinta si in mod indirect, pentru ceilalti studenti care urmeaza cursurile Facultatii de Administratie si Afaceri din cadrul Universitatii din Bucuresti. Cei 153 de studenti din grupul tinta vor beneficia de servicii de consiliere si orientare profesionala, se vor deprinde cu procesele gestiunii planului de cariera, tintind spre un traseu profesional de succes intr-un sector de activitate relevant pregatirii educationale. Studentii vor putea cunoaste procesele mediului profesional si cerintele pietei dar in acelasi timp vor putea observa exemple de succes profesional, primul contact cu o cultura organizationala, reprezentand o experienta definitorie care isi pune amprenta pe intreaga cariera a unei persoane. Totodata, avand sansa de a lucra in cadrul unei companii pe profilul domeniului de studiu, studentii vor putea lua o decizie informata privind urmarea unei cariere in domeniu. In acelasi timp, componenta prin care studentii grupului tinta vor participa la workshop-uri si vizite de studiu, va reusi sa structureze si sa consolideze in mod durabil cunostintele si experientele acumulate, conducand spre o insertie facila si cu impact pozitiv in campul muncii.

 

De asemenea, in mod indirect, proiectul va genera efecte pozitive pe termen lung pentru toti partenerii implicati. Know-how-ul acumulat in perioada de implementare a proiectului va fi transferat in strategia facultatilor de imbunatatire a programelor de consiliere, orientare profesionala si practica a studentilor, iar parteneriatele cu mediul privat vor conduce in viitor la concretizarea unei relatii bidirectionale in care mediul universitar furnizeaza studenti bine-pregatiti teoretic si practic iar mediul privat isi aduce input-ul in sincronizarea abilitatilor studentilor cu cerintele pietei muncii.

 

 

Obiectivele specifice au fost concepute in concordanta cu cele trei componente majore ale proiectului si vizeaza, in mod complementar, atingerea obiectivului general.

tabla

Obiectivul specific 1

Obiectivul specific 1 este facilitarea insertiei pe piata muncii pentru 153 de studenti din cadrul domeniilor economic, administratie publica si marketing prin dezvoltarea, implementarea si furnizarea de servicii de consiliere si orientare profesionala.

books6.png

Obiectivul specific 2

Cel de-al doilea obiectiv specific consta in dezvoltarea competentelor si aptitudinilor specifice, in mod complementar domeniilor economic, administratie publica si marketing pentru 153 de studenti prin organizarea de stagii de pregatire practica.

arexim-icon

Obiectivul specific 3

Obiectivul specific 3 vizeaza diseminarea bunelor practici in trecerea la viata profesionala prin organizarea a 6 workshopuri si 4 vizite de studiu in cadrul unor organizatii relevante pentru domeniile economic, administratie publica si marketing.

Visit Us On Facebook