ParteneriAcest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
 

   

  S.C. AREXIM AUDIT S.R.L. este o societate de contabilitate, gestiune, consultanta fiscala, audit financiar si retratari de conturi dupa Standardele Internationale creata in anul 1994.
  Societatea a procedat la adoptarea unei conceptii de asigurare a calitatii serviciilor executate, cu centru de greutate asupra promovarii profesionalismului, eficientei si exigentei, intr-un cadru legislativ care impune o adaptabilitate si o mobilitate crescuta a personalului propriu.
  Principalele activitati realizate de catre Arexim Audit sunt urmatoarele: audit financiar, evidenta contabila generala, consultanta fiscala, expertiza contabila, misiuni de evaluare, raportari financiare externe.

   

   
   

   Universitatea din Bucuresti este o institutie de invatamant superior cu o traditie de 150 de ani, fiind una dintre cele mai importante institutii de invatamant superior si cercetare din Romania.
   Universitatea din Bucuresti ofera studentilor numeroase programe de studii, la toate nivelurile si formele de pregatire universitara: 97 de programe de licenta, 211 programe de masterat, 21 de programe de doctorat, programe de reconversie profesionala si de perfectionare, contribuind astel la o formare de nivel european a tinerilor studenti in domeniile stiintelor exacte, stiintelor naturii, stiintelor sociale si umane.
   De asemenea, in cadrul Universitatii functioneaza peste 50 de institute, departamente si centre de cercetare, cea mai mare parte dintre acestea lucrand in colaborare cu centre stiintifice similare din strainatate.

    

    

    Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP) a fost infiintata cu scopul de a asigura managementul functiilor publice si cel al functionarilor publici.Atributiile principale ale Agentiei Nationale a Functionarilor Publici sunt: elaborarea cadrului legislativ privind functia si functionarii publici; monitorizarea si controlul aplicarii reglementarilor in domeniu; gestionarea programelor privind functia publica, prin intermediul carora se realizeaza managementul functiei si functionarilor publici; colaborarea cu alte institutii din tara si din strainatate, in vederea perfectionarii pregatirii profesionale a functionarilor publici; centralizarea nevoilor de instruire ale functionarilor publici; furnizarea programelor de formare si perfectionare profesionala pentru personalul din administratia publica; administrarea bazei de date cuprinzand evidenta nationala a functiilor publice si a functionarilor publici.

     

     

     

    Contact

     

     

    Visit Us On Facebook