Member Page

Adriana Circiumaru 570x570

Adriana Circiumaru

Adriana Circiumaru este directorul Directiei Comunicare si Relatii Internationale din cadrul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, avand atributii in ceea ce priveste organizarea si coordonarea activitatii de comunicare, informare, relatii publice si relatii internationale la nivelul institutie, dar si in domeniul managementul proiectelor cu finantare externa derulate in parteneriat. Este o persoana cu reale abilitati de comunicare, cu capacitate de a asimila si de a se adapta rapid, de a analiza si sintetiza informatiile, abilitati dobandite atat din activitatea profesionala, cat si prin participarea la numeroase cursuri de perfectionare in calitate de formator sau cadru didactic asociat. A reprezentat institutia la numeroase evenimente national e si internationale, cum ar fi : intalnirile din cadrul Retelei Europene de Administratie Publica- European Public Administration Network, din cadrul Panelului Reforma Administratiei Publice- Parteneriatul Estic, conferintele europene privind calitatea in administratia publica, Comitetul European de Dialog Social pentru Administratia Publica Centrala - European Social Dialogue Committee for the Central Government Administrations, etc. Pregatirea profesionala, precum si parcursul profesional dovedesc o permanenta dorinta de autoperfectionare si implicare in proiecte noi, atractive si valoroase.

  • Post:Coordonator implementare
  • Experience:14 ani

Echipa Proiectului PRO-ACTIV

Visit Us On Facebook